Fokken onder de NTC

Fokken onder de NTC

Op deze pagina proberen wij jou als (aanstaande) fokker wat meer informatie te geven over alle aspecten die bij het fokken komen kijken. We beschrijven dit stap voor stap. Zo weet je snel wat je nog moet doen.

Wil je fokken onder de vlag van de NTC? Meld je dan aan op info@tamaskan-dog.nl. De inschrijving kost € 25 per jaar en dien je vooraf te voldoen. Je krijgt dan toegang tot de officiële fokkerspagina, waar alle documenten te vinden te zijn die je nodig hebt om te fokken onder de NTC.

Voor de dekking

Voordat je kunt beginnen met de fokplannen, zal eerst gekeken moeten worden naar de hond waarmee je fokplannen hebt. Deze hond moet voldoen aan een aantal eisen, zoals gezondheidstesten, maar ook karaktertesten en het exterieur. De verplichte en aanbevolen eisen zijn terug te vinden in het fokreglement. Hier is in opgenomen welke testen je dient af te nemen bij de hond en op welke leeftijd.

Vervolgens dient de teef bij de NTC geregistreerd te worden. Zendt hiervoor een mail naar: info@tamaskan-dog.nl. Het registreren kost € 10 per hond. Zodra de betaling ontvangen is, ontvang je bericht dat de registratie voltooid is. Je kunt eventueel ook de dekreu laten registreren. De NTC helpt dan bij het zoeken naar een geschikte teef. Wil je advies met betrekking tot mogelijke dekpartners van jouw hond? Neem dan contact op met de fokadviseur (Willem van Doesum).

Heb je een keuze gemaakt? Neem contact op met de eigenaar of fokker van de dekpartner en bespreek de mogelijkheden. Zijn jullie beide akkoord? Meldt de combinatie dan aan via de fokkerspagina. Voeg de testresultaten van de dekreu bij. Het bestuur onderzoekt de combinatie en probeert dit binnen twee weken terug te koppelen. Bij akkoord kun je verder met de volgende stap! Het is verstandig gebruik te maken van een dekovereenkomst. Een voorbeeld hiervan vind je terug op de fokkerspagina. Hierin kun je ook de dekprijs opnemen. Gebruikelijk is € 200 per levende pup met een bereikte leeftijd van 2 weken. Bij bijvoorbeeld een nestje van 5 pups die na 2 weken allen levende zijn, ontvangt de dekreu eigenaar € 1.000. Maak hier duidelijke afspraken over, ook over het moment van betalen!

De NTC publiceert de combinatie in het eerstvolgende Clubblad, op de Facebookpagina en de website.

Begin op tijd met het opstellen van een wachtlijst. We raden aan ten minste 10 geschikte kandidaten op de wachtlijst te hebben staan vóór de dekking plaatsvindt. Dit gezien de grote worpen van de teven en eventuele afzeggingen. Denk ook goed na over de pupprijs en eventuele aanbetalingen. Een adviesprijs, inclusief overzicht van alle kosten is terug te vinden op de fokkerspagina. Potentiële pupkopers kun je het beste screenen a.d.h.v. een vraaglijst en vervolgens persoonlijk ontmoeten alvorens ze op de lijst komen. Een voorbeeld vraaglijst vind je ook op de fokkerspagina.

Verdiep je van tevoren goed in de dekking zelf. Kijk filmpjes en spreek andere fokkers hierover. De dekking is vaak een hectische gebeurtenis met verschillende risico’s. Zorg dat je weet wat hier allemaal bij komt kijken alvorens je hieraan begint.