Gezondheid

Gezondheid

Heup Dysplasie

Heup Dysplasie (HD) is een aandoening van de heupen. Het is een afwijking aan de heupgewrichten waarbij de ontwikkeling niet goed verloopt en artrose kan ontstaan.
Bij HD heeft de kop van het dijbeen van de hond niet voldoende aansluiting in de kom van het heupgewricht. Ook kan het zijn dat de bekkenkom te ondiep is of dat de kop van het dijbeen vlak wordt.

Oorzaak
Bij het onstaan van HD spelen meerdere factoren een rol. Het is een combinatie van erfelijke en externe factoren zoals voeding en beweging.

Verschijnselen
– Moeilijk opstaan
– Stijfheid
– Doorzakken van de achterhand
– Huppelen/Heupwiegen
– Niet willen wandelen of spelen
– Koehakkig staan

Diagnose
De diagnose kan gesteld worden door het nemen van een röntgenfoto.
Een specialist kan daarop de heupgewrichten zien en beoordelen of er sprake is van HD en in welke gradatie.

HD & Fokken
Alle Tamaskan moeten geröntgend worden voordat ze ingezet mogen worden voor de fok. Honden moeten hiervoor tenminste 12 maanden oud zijn. Alleen met een BVA score lager dan 19 (FCI A of B) mag gefokt worden.

Vergelijkingstabel
Heup Dysplasie Schema

Degeneratieve Myelopathie

Degeneratieve Myelopathie (DM) is een erfelijke progressieve verlammingsziekte, vergelijkbaar met MS/ALS bij mensen. De ziekte komt vooral voor bij o.a. de Duitse Herder en Welsh Corgi Pembroke maar kan ook bij andere rashonden en niet-rashonden voorkomen. De ziekte uit zich meestal tussen de 6 jaar en 14 jaar. Het verloop kan enkele maanden tot 1,5 jaar duren.

Oorzaak
Door een defect gen sterven zenuwen in het ruggenmerg af. De isolatie (myeline) wordt aangetast, deze laag beschermt de zenuwen. De aansturing van de spieren wordt hierdoor steeds minder.

Verschijnselen
De ziekte begint met zwakte in de achterhand, daardoor kan de hond moeite hebben met opstaan. De hond gaat waggelen en slepen met de achterpoten. Later valt de hond regelmatig om en kan niet meer goed lopen. Uiteindelijk is er geen controle meer over de blaas en sluitspieren en raakt de hond incontinent. In het laatste stadium worden de vitale organen aangetast en dat zal tot de dood leiden. De hond voelt hier niets van en heeft dus geen pijn.

Diagnose
Er is door de OFA in Amerika een test ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of de hond vrij, drager of lijder van DM is. Mogelijke uitslagen van de test:

N/N = Vrij -> De hond is vrij en zal dus niet ziek worden maar zal ook niet de ziekte doorgeven aan de nakomelingen.
A/N = Drager -> De hond draagt het defecte gen en kan deze doorgeven maar zal zelf niet ziek worden.
A/A = Lijder -> De hond heeft van beide ouders het defecte gen geërfd en loopt risico om de ziekte te krijgen.

DM & Fokken
De DM test is verplicht voor honden die worden ingezet bij de fok. Om te voorkomen dat er lijders geboren worden moet tenminste één van de ouders vrij zijn getest. DM vererft enkelvoudig autosomaal recessief, een lijder moet dus van beide ouders (minimaal dragers) het defecte gen hebben geërfd.

Kruisingsschema:
DM Schema