Karakter

Karakter

De Tamaskan is een sociale, vriendelijke en energieke hond. Ze worden graag zoveel mogelijk betrokken in het gezinsleven. De meeste honden zijn erg aanhankelijk en gedragen zich als schoothondjes ondanks hun grote formaat. De meeste Tamaskan zijn redelijk open tegenover vreemde, hoewel sommige iets terughoudend kunnen zijn. De Tamaskan hoeft geen allemansvriend te zijn die zelf met iedereen contact zoekt, maar het is ook zeker niet de bedoeling dat ze angstig zijn voor vreemde mensen of terugdeinzen wanneer er contact gezocht wordt met hen. Erge terughoudendheid, zoals je die vaak bij de Saarlooswolfhond ziet is niet gewenst.

Als waakhond is het ras niet geschikt, sommige Tamaskan zullen ook helemaal niet blaffen.

Het ras is in de omgang met andere honden over het algemeen erg makkelijk. Ze maken graag contact met andere honden en zullen zelden conflicten aangaan. Volwassen, intacte reuen, kunnen zich soms wat dominant opstellen tegenover andere reuen van hetzelfde kaliber. Maar dominantie tegenover andere honden is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tsjechoslowaakse Wolfhond, meer uitzondering dan regel. Wel moet er worden voldaan aan hun energiebehoefte.

De Tamaskan leeft graag samen in een roedel. Ze hebben graag een maatje om mee te spelen en hun gezelschap te houden. De Tamaskan gaat ook goed om met andere dieren in het gezin mits ze daarmee goed gesocialiseerd zijn vanaf het begin. Katten en konijnen bijvoorbeeld zullen geaccepteerd worden als roedelgenoot (mits goed gesocialiseerd) en in sommige gevallen kunnen het ook echt maatjes worden die samen spelen en slapen. Er op latere leeftijd ineens bv. een kat bijnemen, terwijl de hond hier niet aan gewend is zou wel problemen op kunnen leveren.

De Tamaskan heeft wel een jachtinstinct en ondanks een goede socialisatie is de kans groot dat ze bij het zien van dier dat weg rent, er wel achteraan jagen. Het is daarom ook van belang de Tamaskan niet zomaar overal los te laten lopen op plekken waar veel wild zit of vee rondloopt. Doordat de Tamaskan geen zelfstandige hond is kunnen ze wel loslopen zonder er gelijk vandoor te gaan en zullen ze ook terug te roepen zijn wanneer dit getraind is.

Roedelhond
Als er iets is waar het overgrote deel van het ras een hekel aan heeft is het wel alleen blijven. De Tamaskan is het liefst 24 uur per dag samen met de roedel. Voor de eigenaar van een Tamaskan is het dan ook van belang om het alleen zijn vanaf pup af aan heel rustig op te bouwen. Dit zal niet altijd even makkelijk gaan, er is veel geduld voor nodig. Er moet dan ook rekening gehouden worden met verbouwingen van het huis, huilconcerten en zelfs uitbraakpogingen van de hond wanneer u dit niet goed aangeleerd. Dit ras is om deze reden daarom zeker niet geschikt voor mensen die vaak van huis weg zijn vanwege werk of andere redenen.