Fokken onder de NTC

Fokken onder de NTC

Op deze pagina proberen wij jou als (aanstaande) fokker wat meer informatie te geven over alle aspecten die bij het fokken komen kijken. In de PDF hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt. Lees hem rustig door en mocht je vragen hebben laat het ons dan weten via info@tamaskan-dog.nl.

Fokkerbrochure

Inschrijving fokker

Met onderstaand formulier kun je je inschrijven als fokker. Mocht je nog niet alles hebben, bijvoorbeeld: website of banner, dan kun je dit ook later los naar ons sturen. Na betaling van het fokkerslidmaatschap zal je informatie worden geplaatst op de pagina van aangesloten fokkers en krijg je toegang tot de fokkerspagina.Algemene fokkersvoorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden, met deze voorwaarden is de pupkoper verzekerd dat de fokker er alles aan doet om gezonde Tamaskans op de wereld te zetten en is de fokker verzekerd van de best mogelijke bijstand die een rasvereniging kan bieden.

Deze algemene voorwaarden betreffen de volgende punten:

1) De jaarlijkse contributie voor een fokker bedraagt € 25,00. Deze contributie staat los van het lidmaatschap bij de Club. Dat betekent dat een fokker ingeschreven kan zijn als zowel fokker als lid, of enkel als fokker. De contributie dient te worden voldaan vóór het nieuwe kalenderjaar. Hiermee krijgt de fokker toegang tot de fokkerspagina van de NTC voor één kalenderjaar;

2) De fokker fokt naar het NTC fokreglement dat terug te vinden is op de website van de NTC: www.tamaskan-dog.nl;

3) De fokker dient bij het aanmelden van een combinatie, van zowel de reu als de teef, de testresultaten mee te sturen;

4) De fokker mag buiten de NTC fokken in de volgende situaties:
‐ Outcross voor een ander ras
‐ Reuen die worden ingezet bij een andere Tamaskan club (reu moet voldoen aan het fokregelement van de NTC).
Mocht er na een negatief fokadvies toch gekozen
worden voor een combinatie, zal de fokker één punt krijgen. Dit telt mee in de puntentelling van het fokreglement;

5) De fokker fokt uitsluitend huishonden. Hiermee wordt bedoeld dat de honden niet anders worden gefokt dan met als doel het houden als huishond voor recreatief gebruik. Wordt een pup verkocht voor een bepaald doel, dan houdt de NTC zich niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en kan hier ook geen aanspraak op worden gemaakt;

6) De fokker volgt de procedure binnen de NTC zoals op de fokkerspagina terug te vinden is;

7) De honden die bij de fokker verblijven leven een dierwaardig bestaan. Denk hierbij aan verblijf, lichamelijke en geestelijk uitdaging, voeding en medische verzorging;

8) De fokker doet er alles aan wat in zijn macht ligt om de pups een goede basis mee te geven. Dit betekent ook het socialiseren binnens- en buitenshuis. Gelet wordt op de houding van de pups. De fokker gebruikt daarbij het socialisatieprogramma op de fokkerspagina als leidraad;

9) De NTC behartigt de belangen van haar fokkers die zich houden aan het fokreglement, algemene fokkersvoorwaarden en huishoudelijk regelement;

10) De NTC behoudt het recht om af te wijken van deze voorwaarden, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht;