Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Deze verklaring betreft de Nederlandse Tamaskan Club, een hondenvereniging gevestigd en kantoorhoudende aan Oudelandsedijk 79, 3216AR te ABBENBROEK en geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer  57941335.

Over de Nederlandse Tamaskan Club
De Nederlandse Tamaskan Club heeft als doel het ras de Tamaskan in stand te houden en te verbeteren. De gezondheid en het welzijn van de Tamaskan te bevorderen in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen het ras in het bijzonder.

Wanneer je lid wordt van de Nederlandse Tamaskan Club dan is ons doel ook jouw doel. Je kunt lid worden als eigenaar / liefhebber van een Tamaskan of je bent een fokker van Tamaskans. Hierbij registreren we een aantal gegevens van jou die we nodig hebben.

Waarom deze verklaring?
We zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze Privacyverklaring informeren we jou hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@tamaskan-dog.nl.

Betrokkenen
De betrokkenen zijn de mensen die lid willen worden van de club, deze noemen wij de leden. Zij betalen ieder jaar een contributie om daarmee de gezamenlijke doelen van de vereniging te kunnen realiseren.

Naast onze leden verwerken wij ook gegevens van personen die één of meerdere nestjes willen fokken met behulp van onze club. Deze personen noemen wij onze fokkers.

Tot slot worden er ook evenementen georganiseerd waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden via de webshop. Tevens kunnen hier enkele producten gerelateerd aan de Tamaskan gekocht worden. Deze betrokkenen noemen we klanten.

Persoonsgegevens
Wij verwerken verschillende gegevens, afhankelijk van de betrokkene. Hieronder staan de gegevens per betrokkene vermeldt:
Lid van de club:

 • Naam;
 • Adres (inclusief woonplaats en land);
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Facebook.

Fokker van de club:

 • Naam;
 • Adres (inclusief woonplaats en land);
 • Telefoonnummer;
 • Kennelnaam;
 • Facebook- en/of webpagina van de kennel;
 • Emailadres.

Pupkopers van aangesloten fokkers:

 • Naam;
 • Adres (inclusief woonplaats en land);
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Klanten in de webshop:

 • Naam;
 • Adres (inclusief woonplaats en land);
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Cookies op de website
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

 • Noodzakelijk:
  Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Voorkeuren:
  Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
 • Statistiek:
  Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze doelstelling van de club te realiseren.

Als eigenaar van een Tamaskan of als liefhebber registreren wij jouw gegevens om je te kunnen identificeren als lid, de contributie te kunnen bepalen en het mededelen van nieuwtjes, evenementen en het toesturen van het clubblad. Onze club is veelal online actief, maar het clubblad wordt gedrukt en naar jouw adres gestuurd, vandaar dat een adres noodzakelijk is.

Als fokker registreren wij jouw gegevens met als doel om uitslagen van gezondheids- en gedragstesten te registreren en te beoordelen van honden die gebruikt worden voor het fokken. Ook gebruiken we dit voor de registratie van de stambomen. De kennelnaam en Facebookpagina wordt gebruikt om je te helpen potentiële pupkopers te vinden en om de leuke feed te delen met onze leden en geïnteresseerden wanneer je dat wilt.

De gegevens met betrekking tot de klanten hebben wij nodig om facturen te sturen (via e-mail) en eventuele bewijzen of producten naar het adres toe te sturen.

Terugtrekken machtiging
De gegevens die wij van jou verwerken zijn door jou zelf verstrekt met als doel je te registreren als lid of als geregistreerde fokker van de club. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Dit kan je doen door te mailen naar info@tamaskan-dog.nl.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de tijd dat je lid bent van de club.

Wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt bewaren wij jouw gegevens nog voor een periode van twee jaar om daarna alle persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer je je uitschrijft als fokkers bewaren wij jouw gegevens nog voor een periode van één jaar om daarna alle persoonsgegevens te verwijderen. De gegevens van jouw hond(en), gezondheidstesten en onderzoeken van jouw hond(en) e.d. blijven wel bewaart. We zullen jouw persoonlijke gegevens dan verwijderen of afschermen. De gegevens van de fokker op de stamboom blijven wel bewaard, omdat stambomen wettelijk niet meer aangepast mogen worden. Dit is het identiteitsbewijs van de hond.

De gegevens van klanten worden na één jaar verwijdert.

Beveiliging van jouw gegevens
Communicatie via internet is niet altijd volledig veilig. Ons streven is om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal, misbruik of verlies. De gegevens worden op de volgende plek bewaard:

Lid van de club:
Bij de penningmeester. Mocht een ander bestuurslid dit nodig hebben, wordt het naar de clubmail verstuurd. Nadat het gebruikt is, zal het bestuurslid de gegevens weer verwijderen, ook uit de mail. Dit zodat altijd alleen de penningmeester de gegevens heeft.

Fokker van de club:
Op de Google Drive van de club, hier maken alleen de fokadviseur en voorzitter gebruik van.

Pupkopers van aangesloten fokkers:
Op de Google Drive van de club, hier maken alleen de fokadviseur en voorzitter gebruik van.

Klanten in de webshop:
Bij de voorzitter en op de website.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden. In enkele gevallen gebeurt dit wel, maar alleen met nadrukkelijk navraag aan jou. Denk aan bijvoorbeeld een ander lid die met jou in contact wil komen.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen kunnen voldoen aan je verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw gegevens bewaren? Neem dan contact met ons op. Wij vertrouwen erop dat wij hier in goed overleg uit komen.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl